Szakterületeink

Csődjog, végrehajtási jog

A fizetésképtelenségi (csődeljárások és felszámolási) eljárások valamint a végrehajtási eljárások során a hitelezői érdekek hatékony érvényesítése érdekében gyakran kifizetődő jogi szakértő segítségét igénybe venni legyen szó akár hitelezői választmány alakításáról, akár egyezségi tárgyalásról, akár vezetői felelősség megállapítása iránti peres eljárásról vagy szerződés megtámadás iránti peres eljárásról, akár végrehajtási eljárásról.

Csődjog, végrehajtási jog

Cégjog

Cégalapítás, cégmódosítás és egyéb cégbíróság előtti eljárások során kötelező jogi képviselő közreműködését igénybe venni. Irodánk vállalja cégalapítási és módosítási kérelmek elkészítését, cégbíróságra történő benyújtását, valamint törvényességi felügyeleti, kényszertörlési és vagyonrendezési eljárásokban való jogi képviselet ellátását. 

Cégjog

Agrárjog, ingatlanjog

Termőföld és egyéb ingatlan adásvételi- bérleti, haszonbérleti szerződések megkötése, ellenjegyzése valamint az ingatlanügyi hatóságok (földhivatal) előtti egyéb eljárások során kötelező jogi képviselő közreműködését igénybe venni. Vállaljuk a termőfölddel és agrárgazdasági vállalkozásokkal kapcsolatos bérleti- és adásvételi szerződések elkészítését, valamint az ezzel kapcsolatos jogi ügyletek teljes körű ügyintézését, hatósági eljárások lefolytatását.

Agrárjog, ingatlanjog

Közigazgatási jog

A közigazgatási jog komplex jogterület, amely minden olyan ügytípust magába foglal, ahol az ügyfél valamely hatósággal kerül jogi kapcsolatba. Az egyes közigazgatási eljárásokra vonatkozó rendelkezéseket külön jogszabályok határozzák meg. pl. gyámügyi igazgatás, az építésügyi hatósági eljárások, a munkavédelmi és munkaügyi eljárások, a táppénz vagy a nyugellátások, adóhatósági eljárások.

Közigazgatási jog
Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Ádám Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.