Csődjog, végrehajtási jog

A Csődtörvényben szabályozott fizetésképtelenségi (csődeljárások és felszámolási) eljárások valamint a Végrehajtási törvényben szabályozott végrehajtási eljárások során a hitelezői érdekek hatékony érvényesítése érdekében gyakran kifizetődő jogi szakértő segítségét igénybe venni legyen szó akár hitelezői választmány alakításáról, akár egyezségi tárgyalásról, akár vezetői felelősség megállapítása iránti peres eljárásról vagy szerződés megtámadás iránti peres eljárásról, akár végrehajtási cselekmény fogantosításáról. 

Vállaljuk ezen a jogterületen Ügyfeleink kintlévőségeinek behajtását, illetve teljes körű jogi képviseletét a behajtási eljárások során (felszámolási kérelmek benyújtása, egyezségek megkötése; fizetési meghagyásos eljárás megindítása, akár tömeges ügybeadással is; képviselet peres eljárásokban; végrehajtási eljárás megindítása és részvétel a végrehajtási cselekményeknél, felszámolási, végrehajtási kifogások benyújtása). 

Irodánk tömeges ügykezelés keretében is áll szíves rendelkezésükre. 

Irodánk erre irányuló megbízás alapján vállalja továbbá adósok jogi képviseletét is, részletfizetési megállapodások, csődegyezségi illetve felszámolási egyezségi tárgyalások kezdeményezése, lebonyolítása keretében.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Ádám Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.