Agrárjog, ingatlanjog

Termőföld és egyéb ingatlan adásvételi- bérleti, haszonbérleti szerződések megkötése, ellenjegyzése valamint az ingatlanügyi hatóságok (földhivatal) előtti egyéb eljárások során kötelező jogi képviselő közreműködését igénybe venni. 

Vállaljuk a termőfölddel és agrárgazdasági vállalkozásokkal kapcsolatos bérleti- és adásvételi szerződések elkészítését, valamint az ezzel kapcsolatos jogi ügyletek teljes körű ügyintézését, hatósági eljárások lefolytatását. 

Vállaljuk továbbá ingatlan adásvételi és bérleti szerződések elkészítését, jelzálog ügyletek lebonyolítását, társasházak alapítását, valamint az alapító okirat módosítását, hatályosítását, továbbá az ingatlant terhelő egyéb jogok bejegyzésével és törlésével kapcsolatos jogi segítségnyújtást.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Ádám Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.