Az adós a moratórium ideje alatt...

„Az adós a moratórium ideje alatt az egyezségi javaslatot a Cstv. 18. § (3) bekezdésében említett esetkörön kívül egyéb okból is átdolgozhatja; ezt sem a Cstv. 18. § (3) bekezdése, sem a törvény más rendelkezése nem zárja ki.

A csődegyezség keretében az adós a Cstv. 19. § (1) bekezdése értelmében úgy is megállapodhat a hitelezőkkel az adósság rendezéséről, hogy a hitelezők a követeléseik fejében részesedést szereznek az adós gazdálkodó szervezetben. Kétségtelen, hogy az egyezségben foglaltak teljesítése ilyen esetben általában a hitelezők aktív közreműködését igényli. Mivel azonban a Cstv. 19. § (1) bekezdése ezt az adósságrendezési megoldást kifejezetten nevesíti, lehetővé teszi, az adott megoldással szükségképpen együtt járó hitelezői együttműködés egyezségbe foglalása nem adhat alapot a csődegyezség jóváhagyásának megtagadására.

A megkötött egyezség a Cstv. 20. § (2) bekezdése szerint - többek között - azokra az egyezségkötésekre jogosult hitelezőkre is kiterjed, akik az egyezséghez nem járultak hozzá, vagy szabályszerű értesítésük ellenére az egyezség megkötésében nem vettek részt.

Ez nemcsak azt jelenti, hogy azok a hitelezők, akikre az egyezség hatálya kényszerjelleggel terjed ki, kötelesek tűrni, hogy kielégítési arányuk és a kielégítés esedékessége a többi hitelező által elfogadott feltételeknek megfelelő legyen, hanem azt is, hogy a jóváhagyott csődegyezségben rögzített, az adósság rendezéséhez szükséges hitelezői nyilatkozatok és kötelezettségvállalások őket is kötik, illetve terhelik. A hitelezők természetesen - ha ezt esetükben jogszabály nem zárja ki - úgy is dönthetnek, hogy lemondanak az adóssal szembeni követelésükről vagy annak érvényesítéséről." Kúria Gfv.VII.30.329/2018/7.

Az adós a moratórium ideje alatt...

Vissza az előző oldalra

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Ádám Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.